O Foto-BookuTrocha historie Foto-Booku

1.  Za všechno může asi František Richter.
Při pátrání po historii F-B jsem se dostala až kamsi do konce roku 2007. Já sama jsem v té době ještě neměla ponětí ani o fotoserverech, ani jsem neznala žádné fotografy. Kdesi v Novém Boru však jeden fotograf přispěl ke vzniku výstavního prostoru Dárkovna a sám jeho činnost zahájil první výstavou. Byl to František Richter. Jako druzí v pořadí zde vystavovali Josef Jeřábek A Pavla Rivolová. Na této výstavě došlo i k setkání s několika přáteli z Photoextractu. Fotoserveru, který vznikl někdy koncem roku 2005. Mezi nimi byli např.kevin, J.Řehák, T.Tyburec,M. Gavlák, L. Havlíček, M.Jarý, J.Špaček, M.Vondrák a další.
Tyto údaje jsem opsala z Františkova blogu. Krom toho, že František báječně fotí, on také skvěle píše. 9.11.2008 píše článek o Josefu Jeřábkovi, 16.10.2008  o Luboši Blažkovi, 17.8.2008 o Františku Dostálovi. 1.listopadu 2008 se koná výstava Josefa Jeřábka a Pavly Rivolové alias Creative invention v Prádelně. V pražské galerii Holečkova 38 na Praze 5. I zde dochází ke společnému setkání mnoha fotografů z PEXu. Atmosféra je velmi tvůrčí a slibuje netušené příští aktivity přítomných návštěvníků. Jsou navázána přátelství, vznikají kontakty, které budou trvalejšího rázu. Prvně se za skutečnými fotografiemi virtuálních kolegů, kteří tak přestávají být pouze virtuální, vydávám i já. Nelituji.

2.  Vznik FotoBooku
Na konci prázdnin roku 2009 zakládá František Richter FotoBook. Je to jeden z mnoha jeho tvůrčích počinů. Jeho smyslem je svobodné společenství autorů, kteří se snaží o umělecké uchopení fotografické tvorby. Jedná se o výběrový blog, který funguje tak, že každý člen může přizvat za určité časové období dalšího člena. Zakládající členové jsou kromě Františka i Eva Staňková, Marián Uhrín, František Vrba a Josef Jeřábek. U všech autorů se jedná povětšinou o abstrakci a fotografiku, v případě Jeřábka i o moderní a nevšední pohled na fotografii. František je charakteristický křehkými motivy se silným obsahem. Všichni však mají blízko k umělecké fotografii.
Průběžně jsou přijímáni další členové. Jaroslav Kubíček alias hyena, Luboš Blažek, Rudy Chorvat, Jiří Trnka, Manfréd Biese, Míra Jarý, Martina Kaderková, Renata Hasilová, Barbora Guňková, Iveta Poncová, kevin, Vladimír Takáč, moje maličkost  a další. Přirozenou zásobárnou nových členů je PEX. Koncem roku 2010, konkrétně 17.9. však po vážné nemoci František Richter umírá. Vůdčí osobností se stává Josef Jeřábek. Známý svou nekompromisní kritikou cizích fotek, neutuchající energií a neoddiskutovaným renomé co se týká fotografických znalostí. Koncem roku 2010 se koná setkání v Praze. V plánu je společná výstava.

3.  První rozpory
Plánovaná výstava však není realizována, naopak dochází k názorovým střetům a odcházejí někteří členové. V průběhu roku 2011 pak odcházejí další členové. Jiní naopak přicházejí. Ukazuje se, že je těžké dlouhodobě udržet vysokou aktivitu členů. Původní představa stále se rozrůstající komunity je nahrazena poznáním, že bude stále těžší udržet alespoň i stabilní počet členů. Přichází vyhoření, ztráta motivace, rozporné pohledy na vnitřní dění, na tvorbu, objevuje se kritika vedení apod. Vznikají pravidla ohledně vkládání, komentování, je zvolena nová Rada FB ve složení Rudy Chorvat, Jiří Trnka, já a Josef Jeřábek jako nevolený čestný člen Rady.


4.  Zmenšený FB
Přichází noví členové Milan Pernický, Petr Hartig, Milan Tykal, Eva Skaláková, Monika Fialová, Jirka Zágner, Radek Krátký, Pavel Klásek, Míra Zelenka, Josef Krajbich. Josef Jeřábek drží otěže vedení pevně v rukou a klade na členy požadavky, které se později ukazují jako nesplnitelné. Požaduje vyškrtnutí neaktivních členů. Bez vysvětlení odchází člen Rady Trnka, po něm Vrba. Aktivita klesá a je na historickém  minimu. Po neshodách v samotné Radě nakonec odchází Josef Jeřábek, vůdčí duch celého F-B a zakládá si svůj vlastní blog s identickým jménem. Spolu s ním odchází i Monika Fialová. Je to ztráta a mnohým z nás je to líto, nikoli však všem. Paradoxně dochází opět k oživení činnosti. Ukazuje se, že tvůrčí aktivitu nelze popohánět a vynucovat. Svoboda a dobrovolnost je nade vše. Podle tohoto pravidla se nyní řídí nová Rada, doplněná o Luboše Blažka. Trnka a Vrba se formálně vrací, budují si své blogy a těm věnují hlavní pozornost. Odchází Hartig.


5.  Současnost - FotoBooku je 3,5 roku
Dnes má FotoBook 12 členů. Je založen na dobrovolnosti a zatím je více než aktivní. Platí zásada, že ten, kdo byl v minulosti členem, se může kdykoli vrátit, kdykoli vložit příspěvek. Musi ovšem požádat o obnovení jména  a bude mu zasláno pozváni k přihlášení. V zájmu všech je omezení jakýchkoli vztahových kolizí, všeobecně je podporována rovnoprávnost a demokracie. Každý může kdykoli odejít a není mu to nijak zazlíváno. Pokud FB zanikne, bude to na základě všeobecné neaktivity. Proto má FB zájem o rozšiřování členské základny, zájemci se mohou přihlásit na tento email nebo komukoli z Rady. Ta posoudí, zda fotograf splňuje  smysl tvorby FB, tedy nepovrchní foto s pokud možno textovým doprovodem. Předpokládá se aktivní účast i v komentářích kolegů.

Ivana Gantnerová, členka Rady FB
15.3.2013